HISTORIA POWSTANIA WARSZTATÓW SZKOLNYCH

    Szkolnictwo zawodowe w Ostrowi Mazowieckiej ma bogatą historię. Z myślą o zawodowym przygotowaniu młodzieży i zapewnieniu gospodarce miasta i powiatu wykwalifikowanych kadr, utworzona została w 1946 roku dwuletnia wieczorowa Szkoła Zawodowa. W 1950 roku po reformie szkolnictwa powstaje Zasadnicza Szkoła Metalowa w Ostrowi Mazowieckiej a w następnym roku na skutek przekazania przez władze miejskie tartaku przy ulicy Różańskiej 12 powstają pierwsze Warsztaty Szkolne. Po dokonanym remoncie hali tartacznej zorganizowane zostały trzy działy warsztatowe; ślusarski, kowalski i mechaniczny, a w nich 40 stanowisk ślusarskich, 3 paleniska kowalskie i 10 stanowisk do obróbki metali.


Budynek pierwszych warsztatów szkolnych przy ul. Różańskiej 12


    W roku 1970 z inicjatywy dyrektora szkoły dr inż. Zbigniewa Dziadosza podjęto budowę warsztatów szkolnych systemem gospodarczym przy ulicy Rubinkowskiego.


Dyrektor z uczniami dokonuje lokalizacji budynku warsztatów
szkolnych w pobliżu szkoły.Szkielet betonowy budynku warsztatów.


    W roku 1973 zostają oddane nowe warsztaty szkolne, wybudowane sposobem gospodarczym, o ogólnej wartości 6 milionów złotych. Mają one powierzchnię 1393 metrów kwadratowych, w tym produkcyjną 864 m, socjalną 210m, pomocniczą i inną 319m. Zorganizowano w nich 13 działów zawierających 158 urządzonych stanowisk pracy. Znajdowały się one podobnie jak pracownie i klaso-pracownie w ścisłej czołówce szkół województwa ostrołęckiego pod względem jakości wyposażenia. W 1974 roku warsztaty szkolne zajęły III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Szkoła Zawodowa Szkołą Kultury i Bezpieczeństwa Pracy", zorganizowanym przez Ministerstwo Oświaty i wychowania oraz Zarząd Główny ZNP.


Uroczystość otwarcia Warsztatów Szkolnych przy ulicy Rubinkowskiego.


KIEROWNICY WARSZTATÓW SZKOLNYCH:
  Lp.    Nazwisko i Imię    Okres pracy
  1.    Maciej Jaroszewicz    1.09.64r - 31.08.65r
  2.    mgr inż. Witold Bartniczak    1.09.65r - 31.08.69r
  3.    inż. Stanisław Modzelewski    1.09.69r - 31.08.71r
  4.    mgr inż. Władysław Pasek    1.09.71r - 31.08.72r
  5.    inż. Karol Szast    1.09.72r - 31.08.82r
  6.    mgr Piotr Godlewski    1.09.82r - 31.08.90r
  7.    Jerzy Kimak    1.09.90r - 31.08.92r
  8.    Mirosław Litwa    1.09.92r - 31.08.93r
  9.    inż. Jan Kulesza    1.09.93r - 31.08.96r
  10.    mgr inż. Tadeusz Żegliński    1.09.96r - 31.08.98r
  11.    mgr Zygmunt Olszewski    1.09.98r - 31.08.99r
  12.    mgr Janusz Krajewski    1.09.99r - 31.08.2000r
  13.    mgr Ryszard Kowalczyk    1.09.2000r